Uso público

Realizáronse diversos traballos para o Concello de Redondela relacionados co uso público dos espazos naturais de competencia municipal...
Creación dunha área recreativa no Camiño de Santiago para situar, informar e interpretar aos visitantes e turistas dos espazos protexidos a Serra do Candán, a Serra do Cando, as Brañas de Xestoso, a Fraga de Catasós e o curso alto do río Lérez.