Mesa Planisferio Astronómico Starlight

O proxecto consistiu no deseño, fabricación e colocación dunha serie de planisferios astronómicos. As mesas están fabricadas cunha estrutura de aceiro galvanizado nunha base de metacrilato rotulado por traseira mediante impresión dixital con tintas ecosolventes e resistentes á radiación e protección en traseira de aluminio dibond cun sistema de xiro antivandálico mediante tambores internos.

As mesas constitúen grandes planisferios estelares que teñen como obxectivo promover o turismo astronómico e facilitar aos visitantes a observación e interpretación del ceo nocturno. As cartas estelares están situados en espazos acreditados pola Unesco como destino Starlight.

Os planisferios axudan a enriquecer e aumentar a experiencia dos visitantes nun entorno que goza das mellores condicións para a observación e mesmo o estudo do firmamento. Constitúen unha ferramenta que permite a os usuarios identificar que obxectos celestes permanecen visibles nun momento determinado.

O impulso ás actividades para fomentar o turismo astronómico forma parte das liñas estratéxicas contempladas dentro da Carta Europea de Turismo Sostible, que é unha iniciativa coa que se pretende compatibilizar a oferta turística coa preservación dos valores naturais. As mesas serven ademais de apoio para as Rutas Starlight acompañadas por astrónomos e para as actividades para familias baixo a campaña “Descubrindo os nosos ceos”.

Ano

2022

Tipoloxía

Cliente

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Xunta de Galicia