Ecoplanin, Xestión e Información Ambiental S.L.

Ecoplanin, Xestión e Información Ambiental S.L. é unha empresa especializada no deseño e execución de estratexias e solucións sustentables en favor do medio ambiente dende 1998 para administracións, empresas e particulares.

O ámbito de traballo de Ecoplanin, Xestión e Información Ambiental S.L. enmárcase na prestación de servizos especializados no campo do medio natural, incluíndo proxectos para desenvolver nos espazos de Rede Natura 2000, tramitación de subvencións, plans restauración ambiental e de eliminación de especies exóticas e o deseño e execución de proxectos para o uso público da natureza como programas de educación ambiental, parques botánicos, áreas interpretativas, observatorios de aves así como o deseño, interpretación e sinalización de itinerarios e sendeiros no medio natural.

DESCUBRE OS NOSOS SERVIZOS

Conservación

Conservación de especies ameazadas, recuperación de ecosistemas alterados, execución de microrreservas para a conservación, etc.

Control de especies invasoras

Detección, inventariado e control de distintas especies alóctonas e animais invasoras que ameazan a conservación dos ecosistemas.

Uso público

Traballos de deseño e construción de equipamentos para a interpretación e sinalización dos espazos naturais así como a restauración de elementos do patrimonio etnográfico.

Deseño de publicacións

Paneis interpretativos, trípticos, folletos e outros materiais divulgativos como de guías, manuais e publicacións.

Educación ambiental

Deseñamos e desenvolvemos programas de educación ambiental, obradoiros didácticos, conferencias e congresos, cursos, etc.

Ecoturismo

En base á nosa experiencia técnica no Parque Nacional ofrecemos o guiado de grupos co obxectivo de dar a coñecer os seus distintos proxectos de conservación.