proxectos realizados

O proxecto tivo como obxectivo realizar un estudo das especies das libélulas presentes no ENIL Xunqueira do Alba e establecer as pautas básicas de xestión para a axeitada conservación...
Creación dunha área recreativa no Camiño de Santiago para situar, informar e interpretar aos visitantes e turistas dos espazos protexidos a Serra do Candán, a Serra do Cando, as Brañas de Xestoso, a Fraga de Catasós e o curso alto do río Lérez.