proxectos realizados

Descuberta e publicación da primeira cita para a Península Ibérica da especie Crassula helmsii.
Creación dunha área recreativa no Camiño de Santiago para situar, informar e interpretar aos visitantes e turistas dos espazos protexidos a Serra do Candán, a Serra do Cando, as Brañas de Xestoso, a Fraga de Catasós e o curso alto do río Lérez.