Reparacións e mantementos do Campo de Traballo das Illas Cíes.

O proxecto contemplou:

  • A revisión e reparacións dos acabados exteriores dos barracóns así como das mesas e bancos.
  • Revisión e reparación das cubertas dos barracóns.
  • O tratamento e impermeabilización do alxibe.
  • A poda de seguridade en altura das árbores da contorna dos barracóns.
  • O desbroce das áreas verdes do campamento.

Ano

2020

Tipoloxía

Cliente

Consellería de Política Social, Xunta de Galicia