Encargámonos de redacción de plans de conservación de especies ameazadas, de proxectos para a recuperación de ecosistemas alterados, proxectos para o control de procesos de erosión de ribeiras fluviais, do deseño e instalación de balsas decantadoras de sedimentos, na instalación de illas flotantes para aves ou do deseño e execución de microrreservas para a conservación de invertebrados protexidos.