Restauración ambiental

Recuperación ambiental e paisaxística dun dos lugares máis emblemáticos do concello de Mondariz que se atopaba altamente alterado o que supuña unha perda de valor ambiental e de uso público da área.