Restauración ambiental

Asistencia externa para o crecemento de explotacións agrícolas no marco da Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia (LRTG).