Educación ambiental

Deseño e fabricación dos paneis do Centro ictiolóxico de Ximonde.