Control de especies invasoras

O obxectivo do proxecto foi o control das especies exóticas invasoras que ameazan a biodiversidade das ribeiras dos cursos dos concellos de Barro, Poio, Ponte Caldelas e Vilaboa...