En Ecoplanin encargámonos do deseño e execución de proxectos para facilitar o goce e coñecemento da natureza por parte dos visitantes aos espazos naturais. Así temos deseñado centros de interpretación ambiental, parques botánicos, áreas interpretativas en espazos da Rede Natura, observatorios de aves, áreas de observación do ceo nocturno con Planisferios Astronómicos Starlight e deseñado e sinalizado itinerarios e sendeiros no medio natural.

Relacionados con estes traballos de posta en uso público de espazos naturais realizamos traballos de construción ou restauración do elementos do patrimonio etnográfico como muíños, pontellas, valados de pedra ou peches de madeira.