As especies invasoras son unha das maiores ameazas para a conservación dos ecosistemas naturais e a biodiversidade. En Ecoplanin temos experiencia na detección, inventariado e control de distintas especies alóctonas invasoras especialmente no caso da herba da Pampa (Cortaderia selloana), acacias e mimosas (Acacia spp.), a orella de gato (Tradescantia fluminensis) e as que afectan aos sistemas dunares.