Restauración e protección do ecosistema dunar da praia de Areamilla

As obras comprendidas no presente proxecto consistiron no mantemento e protección do dominio público marítimo terrestre mediante a retirada de elementos artificiais dispostos na franxa litoral, establecemento de elementos de protección e preservación dos sistemas dunares, eliminación de especies invasoras, especialmente do xénero Carpobrotus e a mellora e regulación do acceso das persoas e vehículos ás praias.

Ano

2024

Tipoloxía

Cliente

Concello de Cangas