Inventario e control de especies vexetais exóticas invasoras nos ríos

O obxectivo do proxecto foi o control das especies exóticas invasoras que ameazan a biodiversidade das ribeiras dos cursos dos concellos de Barro, Poio, Ponte Caldelas e Vilaboa. Nesta loita contra as especies
vexetais exóticas invasoras colaboraron os veciños propietarios dos terreos das marxes dos ríos, a administración local e autonómica e os sectores sociais e económicos implicados na dispersión destas especies.

Tiveron especial relevancia as actuacións sobre as especies: Tradescantia fluminensis, Phyllostachys sp., Arundo donax, Cyperus eragrostis, Tritonia x crocosmiiflora e Cortaderia selloana.
Para elas o protocolo de actuación foi:

  • Corta prevía da parte aérea.
  • Desarraigo manual de planta.
  • Repaso eliminación fragmentos de rizoma.
  • Queima ou transporte a xestor autorizado de residuos.

Ano

2016

Tipoloxía

Cliente

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas