Mesa Planisferio Astronómico Starlight

Deseño, fabricación e colocación dunha serie de planisferios astronómicos. As mesas están fabricadas cunha estrutura de aceiro galvanizado nunha base de metacrilato…

Sálvora, a illa de Excalibur

Dar a coñecer a vinculación da illa, pertencente ao Parque Nacional Marítimo-Terrestre das illas Atlánticas de Galicia, co ciclo artúrico europeo.

Restauración da ribeira da ZEC Río Tea

Recuperación ambiental e paisaxística dun dos lugares máis emblemáticos do concello de Mondariz que se atopaba altamente alterado o que supuña unha perda de valor ambiental e de uso público da área.

Área Recreativa da Serra do Candán

Creación dunha área recreativa no Camiño de Santiago para situar, informar e interpretar aos visitantes e turistas dos espazos protexidos a Serra do Candán, a Serra do Cando, as Brañas de Xestoso, a Fraga de Catasós e o curso alto do río Lérez.